แก้มน้องนางนั้นเเดงกว่าใคร - เขียนไขและวานิช (official)

by เขียนไข และวานิช
สาโรจน์ ยอดยิ่ง - คำร้อง-ทำนอง
ประชา หลุยจำวัน - Guitar solo
สัญชัย หิรัญบูรณะ - Mixed/Mastered
สัญชัย หิรัญบูรณะ,สิทธา นิยมเหมาะ - Engineered
(ประกาศิต เเสนปากดี - เกิดสุข ชนบุปผา - พี่ชา สุเทพการบันเทิง - เรืองฤทธิ์ บุญรอด - อดิศร บัวปรี *** ขอบคุณที่คอยให้คำปรึกษาครับ)